Hoe bind je Young Professionals aan jouw organisatie?

 

Young Professionals aantrekken en binden is een uitdaging. Deze groep bestaat grotendeels uit millennials en is van grote waarde voor bedrijven. Ze zijn ondernemend, handig met technologie, slim en creatief. Maar hoe haal je ze binnen? En nog belangrijker, hoe zorg je dat ze blijven? Dat is namelijk niet zo makkelijk.

Volgens onderzoek van Magnet.me verandert liefst 61% al binnen twee jaar van eerste werkgever. Iets meer dan de helft van hen, 35% van het totaal, vertrekt zelfs binnen een jaar en 12% van de onderzochte Young Professionals blijft niet langer dan zes maanden bij de eerste werkgever. Voor werkgevers is dit erg vervelend.

Young Professionals hebben een grote behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit en een gevoel van verbondenheid met de organisatie waar ze werken. Wat betekent dit?

Persoonlijke ontwikkeling en nog meer persoonlijke ontwikkeling

In alle onderzoeken naar generatie Y en Z komt dit terug: zij vinden persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk. Ze willen zichzelf blijven ontwikkelen en nieuwe vaardigheden leren. Ze willen groeien als persoon en professional. Het is aan de werkgever om die ontwikkeling te faciliteren. Ga in gesprek met jouw jonge werknemers over hun talenten en ambities. Onderzoek samen waar de kansen en dromen liggen. En doe dit niet enkel in de officiële functioneringsgesprekken. Integreer het in de werkcultuur, bijvoorbeeld door regelmatig te bespreken hoe het gaat, op welk gebied zij zich willen ontplooien en wat ze daarvoor nodig hebben. Het aanbieden van trainingen en workshops kan hierbij helpen. Maar je kunt een Young Professional ook een project zelfstandig laten oppakken of hem/haar/hen de leiding geven over een project. Deze vorm van communicatie geeft energie om deze toekomst samen waar te maken.

Wees flexibel

Flexibiliteit speelt een grote rol voor Young Professionals. We hebben het dan niet alleen over flexplekken, maar ook over de invulling van werkzaamheden. Zij willen het werk graag op hun eigen manier doen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus geen streng afgebakende opdrachten. Laat jonge werknemers zelf bepalen hoe ze tot het eindresultaat komen. Dit werkt motiverend en creëert de gelegenheid om met innovatieve aanpakken te komen. Maar denk ook aan multidisciplinair samenwerken, zelfsturende teams, agile werken en flexibele werktijden. Wat je zeker niet wil doen bij deze generatie is afrekenen op aanwezigheid. Dat kan zelfs een reden zijn om een ander werkgever te zoeken. Millenials worden liever beoordeeld op hun resultaten en ontwikkeling, wat ze hebben bereikt en wat ze hebben geleerd in dat proces.

Purpose bieden

Een andere belangrijke waarde van deze generatiegroep is purpose. Millenials denken na over zingeving: wat kan ik toevoegen, wat betekent mijn werk, wat voor impact maak ik? Als zij ervaren dat ze geen toegevoegde waarde hebben gaan ze al snel buiten de deur kijken. Ze willen dat hun waarden en ambities overeenkomen met die van het bedrijf waar ze werken. Ze willen een impact maken die in lijn ligt met de eigen persoonlijke waarden. Trots zijn op het werk dat je doet en daar voldoening uit halen is belangrijker dan een hoog salaris. Uit onderzoek [1] van PwC blijkt dat werknemers 2,3 keer zo vaak geneigd zijn om bij een werkgever te blijven als ze een sterke verbinding voelen met de purpose van het bedrijf. Voor millennials is dit zelfs nog een stuk hoger. Zij zijn 5,3 keer zo vaak geneigd te blijven als de purpose hen aanspreekt. Om millenials aan te trekken en binnen te houden, zal je dus eerst moeten zorgen dat je hele organisatie een purpose heeft. Heb jij als bedrijf een helder purpose? En heb je dat door vertaalt naar de werkvloer?

[1] https://www.pwc.com/us/en/about-us/corporate-responsibility/assets/pwc-putting-purpose-to-work-purpose-survey-report.pdf

Als werkgever wil je het talent van jouw medewerkers benutten. Maar soms is het moeilijk om dit goed aan te pakken. Daarom hebben wij een workshop ontwikkeld speciaal voor bedrijven die een duurzame relatie met hun medewerkers willen aangaan. Hierin leren Young Professionals om hun talent te ontwikkelen en in te zetten binnen de organisatie. Ben jij (HR)-manager en denk je dat jouw medewerkers hierbij gebaat zijn?

About The Author

Farah is toegewijd om young professionals te helpen succes te bereiken. Dit doet zij door het geven van trainingen teneinde professionele vaardigheden te ontwikkelen. Dit is de brandstof die het vuur voedt dat Farah tot de drijvende kracht achter Mind Elevators maakt. Farah is gespecialiseerd in Presenteren, Personal Branding en Netwerken.