Alles over verbindend communiceren

 

Heb je weleens het gevoel gehad dat je tegen een muur praatte? Of dat je niet begrepen werd door een collega? We’ve all been there! Maar wat als ik je vertel dat er een manier is om effectiever te communiceren, waarbij je écht connectie maakt en begrepen wordt door de ander? Dat is waar verbindend communiceren om de hoek komt kijken.

Wat is verbindend communiceren?

Verbindend communiceren draait allemaal om het leggen van échte verbinding in gesprekken. Het gaat niet alleen om het doorgeven van informatie, maar vooral om het begrijpen van de ander op een dieper niveau. Het draait om luisteren met empathie, het erkennen van gevoelens en behoeften, en het streven naar wederzijds begrip. Het gaat om respectvolle interacties waarbij openheid en acceptatie centraal staan. 

Marshall Rosenberg

Marshall Rosenberg, een Amerikaanse klinische psycholoog, bedacht de benadering van verbindende communicatie in de jaren 60. Door zijn ervaringen als burgerrechtenactivist wilde Rosenberg een manier vinden om effectief te communiceren en conflicten op te lossen op een respectvolle en empathische manier. Nu kun je het toepassen in diverse situaties, zoals je grenzen aangeven, omgaan met meningsverschillen en het behouden van goede (werk)relaties.

Hoe werkt verbindend communiceren?

Verbindend communiceren bestaat uit 4 stappen. 

Waarneming: Je beschrijft wat je hebt waargenomen, zonder interpretaties of oordelen toe te voegen. Bijvoorbeeld: “Ik heb gemerkt dat de afgelopen drie vergaderingen om 9 uur begonnen en je bent pas om 9.15 uur binnengekomen.”

Gevoel: Je geeft aan welke gevoelens dit bij je oproept. Bijvoorbeeld: “Ik voel me gefrustreerd en ongeduldig als de vergaderingen niet op tijd beginnen omdat ik het gevoel heb dat we dan kostbare tijd verspillen.”

Behoefte: Je identificeert de behoefte achter die gevoelens. Bijvoorbeeld: “Ik heb behoefte aan efficiënte en goed georganiseerde vergaderingen, zodat we effectief kunnen samenwerken en de gestelde doelen kunnen bereiken.”

Verzoek: Je doet een concreet verzoek op basis van die behoefte. Bijvoorbeeld: “Zou je alsjeblieft kunnen proberen om op tijd te komen voor onze vergaderingen, zodat we de tijd effectief kunnen benutten en onze doelen kunnen bereiken?”

Ik-boodschappen in plaats van jij-boodschappen 

Een belangrijk principe van verbindend communiceren is het gebruik van “ik-boodschappen” in plaats van “jij-boodschappen”. Hierbij stel je jezelf en je eigen gevoelens centraal, in plaats van de ander de schuld te geven of te bekritiseren. Door op een respectvolle en niet-veroordelende manier je eigen perspectief te delen, creëer je een sfeer van openheid en wederzijds begrip.

Geweldloze communicatie binnen verbindend communiceren

Geweldloze communicatie is een waardevolle tool binnen het bredere kader van verbindend communiceren. Het legt de nadruk op het vermijden van verbaal en non-verbaal geweld, en richt zich op het uiten van gevoelens en behoeften op een respectvolle manier, empathisch luisteren en het vinden van oplossingen die voor alle betrokkenen werken.

Is dit iets voor jou en jouw team?

Geweldloze communicatie is onmisbaar binnen verbindend communiceren. Het biedt namelijk een waardevol kader voor het opbouwen van sterkere relaties, het oplossen van conflicten en het bevorderen van empathie en begrip in alle aspecten van het leven. Door bewust te oefenen met deze communicatiestijl kunnen we een dieper niveau van verbinding met onszelf en anderen tot stand brengen. Als je geïnteresseerd bent om hier meer over te leren, bekijk dan onze training geweldloze communicatie.

Wil je effectiever communiceren en conflictsituaties oplossen met respect en begrip? Doe mee met onze training geweldloze communicatie en leer praktische technieken om verbinding te creëren, zelfs in uitdagende situaties!

About The Author

Farah is toegewijd om young professionals te helpen succes te bereiken. Dit doet zij door het geven van trainingen teneinde professionele vaardigheden te ontwikkelen. Dit is de brandstof die het vuur voedt dat Farah tot de drijvende kracht achter Mind Elevators maakt. Farah is gespecialiseerd in Presenteren, Personal Branding en Netwerken.