Fail your way Forward

 

In-company workshop omgaan met tegenslagen

Jonge werknemers vinden het soms lastig om om te gaan met tegenslagen. Veel van hen zijn faalangstig en laten zich uit het veld slaan als er dingen misgaan. Dit kan soms ten koste gaan van een pro-actieve houding op de werkvloer en leidt ertoe dat ze risico’s willen mijden. En dat is jammer! Want juist van deze young professionals verwacht je dat ze met nieuwe initiatieven komen, zelf dingen oppakken en verantwoordelijkheid leren nemen.

Maar wat als je tegenslagen zou kunnen ombuigen tot iets positiefs? Mislukkingen horen nu eenmaal bij het (werk)leven en zijn niet te vermijden. Wat wel te veranderen is, is de houding van deze jonge werknemers tegenover tegenslagen en falen. En daar profiteren niet alleen zij zelf van maar ook de bedrijven waar zij werken. 

Want: een andere visie op tegenslagen zorgt voor een andere mindset en dat levert veel pro-actievere en zelfverzekerde werknemers op en dat is precies ons doel met de workshop ‘Fail your way forward’. 

Het doel: falen omzetten in uitdagingen 

In onze in-company workshop leren wij young professionals dus hoe ze op een andere manier naar tegenslagen en falen kunnen kijken. Niet alleen door het te leren accepteren maar juist om verder te komen, door te zetten en er zoveel mogelijk van te leren. Zo durven zij meer verantwoordelijkheid te nemen, komen zij dichter bij hun doelen en zullen ze zich zelfverzekerder voelen in hun werk.

In een paar uur zetten wij falen om in uitdagingen. Niet alleen door uit te leggen hoe een mindset hierbij kan helpen, maar juist door de young professionals concrete instrumenten te geven die ze kunnen gebruiken in hun carrière. Zo zorg je ervoor dat zij floreren op de werkvloer, zelfs als er af en toe iets misgaat. 

Voor wie is het?

De workshop is perfect voor young professionals in het bedrijfsleven. Zij hebben in hun studie nooit geleerd hoe je mindset bepalend kan zijn voor het kunnen omgaan met tegenslagen. In een dagdeel gaan ze hiermee aan de slag en na de workshop kunnen ze direct alle opgedane kennis in de praktijk brengen op de werkvloer. 

Hoe gaat het in z’n werk?

We beginnen met een intake waarin de deelnemers aan kunnen geven waar ze behoefte aan hebben. Op basis daarvan maken wij een workshop op maat. We kijken dus echt naar de specifieke behoeften binnen een bedrijf.

De trainer komt vervolgens naar het bedrijf of event om de workshop te geven. Ons volledige en meest uitgebreide programma (wat wij aanraden voor het beste resultaat) duurt 3 tot 4 uur en is echt in-house en geschikt voor maximaal 12 deelnemers. Maar we kunnen de workshop ook in aangepaste vorm online geven of omzetten in een lezing. In die laatste twee gevallen speelt het aantal deelnemers geen rol. Wij kunnen de training kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels geven. 

Het programma van de workshop

De bedrijfsworkshop ‘omgaan met falen’ bestaat uit drie modules waarin we in een dagdeel de 9 bouwstenen voor de failing forward formula behandelen. 

Onze modules:

Deel 1: Perceptie van falen

Deel 2: Reactie op falen

Deel 3: Overkomen van falen

Het programma is altijd op maat gemaakt en daardoor kan de concrete inhoud verschillend zijn. Vaste onderdelen van ‘Fail your way forward’ die in elk geval terugkomen:

 • Inzicht in faalmomenten.
 • De 9 bouwstenen voor de failing forward formula.
 • Het veranderen van mindset.
 • Concrete vertaling van jouw falen naar een uitdaging.
 • Handvatten voor de toekomst.

Dit halen deelnemers en bedrijven eruit:

De young professionals die hebben meegedaan aan deze bedrijfsworkshop:

 • Durven nieuwe uitdagingen aan te gaan.
 • Nemen meer verantwoordelijkheid in hun werk.
 • Zijn met hun comeback power voorbereid op toekomstige tegenslagen.
 • Hebben minder last van faalangst. 
 • Voelen zich zelfverzekerder.
 • Ervaren minder stress voor ‘nieuwe dingen’. 
 • Hebben een ‘growth mindset’.

Wil jij een sneak peak van onze workshop Omgaan met Falen? Inclusief praktische oefeningen om alvast aan de slag te gaan!

“Ik heb veel geleerd over hoe je anders naar obstakels kunt kijken en hoe je falen kunt overwinnen. Richard luistert aandachtig naar iedereen. Kan zich goed in een ander verplaatsen. Handige tips gekregen over hoe je bijvoorbeeld met slecht nieuws op je werk kunt omgaan en het positief kunt maken.”

Ben van der Hoeven